3 Cách Vào Facebook Khi Bị Chặn Mới Nhất Tháng 6/2018

Mạng xã hội Facebook là không thể thiếu để chúng ta giải trí, kết nối bạn bè, bán hàng, kinh doanh. Một ngày không vào Facebook thì có lẽ sẽ khó chịu. Nếu bạn bị chặn không vào được Facebook thì hãy s..
3 Cách Vào Facebook Khi Bị Chặn Mới Nhất Tháng 6/2018

Mạng xã hội Facebook là không thể thiếu để chúng ta giải trí, kết nối bạn bè, bán hàng, kinh doanh. Một ngày không vào Facebook thì có lẽ sẽ khó chịu. Nếu bạn bị chặn không vào được Facebook thì hãy sử dụng một trong các cách mình đưa ra dưới đây.

Cách thứ nhất: Đổi DNS máy tính hoặc điện thoại

*DNS 1

Preferreed DNS server: 4.2.2.3

Alternate DNS server: 4.2.2.4

*DNS 2

Preferreed DNS server: 208 67 220 220

Alternate DNS server: 208 67 222 222

*DNS 3

Preferreed DNS server: 8.8.8.8

Alternate DNS server: 8.8.4.4

*DNS 4

Preferreed DNS server: 198.153.194.1

Alternate DNS server: 198.153.192.1


 

Cách thứ 2: Đổi file host trên máy tính bằng dải IP

File Host Vào Facebook 06 tháng 2018 Thứ 1

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

File Host Thứ 2

173.252.120.68 facebook.com
173.252.120.68 www.facebook.com
173.252.120.68 www.login.facebook.com
173.252.120.68 login.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 upload.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
173.252.120.68 pixel.facebook.com
173.252.120.68 logins.facebook.com
173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
173.252.120.68 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.120.68 graph.facebook.com
173.252.120.68 vi-vn.facebook.com
173.252.120.68 static.ak.connect.facebook.com
173.252.120.68 apps.facebook.com
173.252.120.68 developers.facebook.com
173.252.120.68 error.facebook.com
173.252.120.68 graph.facebook.com
173.252.120.68 developers.facebook.com
173.252.120.68 channel.facebook.com
173.252.120.68 connect.facebook.com
173.252.120.68 channel.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
173.252.120.68 pixel.facebook.com
173.252.120.68 error.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 blog.facebook.com

File Host Thứ 3

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com

Cách thứ 3: Sử dụng VPN (mạng riêng ảo) cho máy tính và di động

Trên máy tính thì các bạn vào trình duyệt Chrome và cài tiện ích VPN, tìm từ khóa VPN sẽ thấy. Còn với smartphone thì các bạn tìm ứng dụng HubVPN cài nhé.

 

Chúc các bạn thành công!

Comments 0 forum

No comments found